Fb
Ig
Tw
0536 269 12 22
es  tr  en

Değerler Eğitimi

Değerler Eğitiminin hedefleri:
- Öğrencilere temel insani değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi.
- Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.
- Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi.
- Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.
- Kültürel kodların güçlendirilmesi.
- Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi.
- "Ahlak temelli disiplin" kavramının yerleştirilmesi.
- Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması.

GEMS Eğitim Modeli

Matematik ve Fende Büyük Keşifler

GEMS yenilikçi bilim ve matematik eğitiminde öncü bir eğitim modelidir. Berkeley’deki California Üniversitesi’nin Bilimsel Halk Eğitim Merkezi olan Lawrence Hall of Science’ta geliştirilmiş olan GEMS, okul öncesinden sekizinci sınıfa kadar öğrencilere yönelik müfredatı destekleyici öğrenme deneyimi sağlayan bilimsel materyaller sunar.

GEMS etkinlikleri sayesinde öğrenciler temel bilimsel prensip ve kavramlara doğrudan deneyimleme yoluyla erişim sağlar. Öğretmenler, anlaşılması kolay ve adım adım ilerleyen talimatlar sayesinde öğrencilerin aktiviteleri rahatlıkla kavramalarına yardımcı olur. GEMS eğitim modeli etkili, pratik ve müfredat-dostu yollarla yüksek kalitede bilim ve matematik öğrenimi sağlar.

GEMS "gözetimli keşif" yöntemi ile bireylerin öğrenime doğrudan katılımı üzerinde durur. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim insanlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.